Obsługa Klientów

Godziny pracy:

Zarząd Spółki: 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku

Punkt Usług Pogrzebowych mieszczący się przy ul. Redutowej 25 jest czynny
w godzinach 7.00 – 21.00 w dni powszednie, soboty w godz 9.00 – 17.00. Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pozostałe Punkty Usług Pogrzebowych: 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

ul. Orla 5
ul. Wóycickiego 19 paw. 2
ul. Powązkowska 43a
ul. Grochowska 156
ul. Św. Wincentego 88
ul. Sandomierska 23 róg Rakowieckiej
ul. Mickiewicza 9
ul. Floriańska 12

Skargi i wnioski klientów

Skargi i wnioski klientów MPUK Sp. z o.o. mogą być wnoszone na piśmie na adres Spółki, ustnie do protokołu lub w punktach usług pogrzebowych w postaci wpisów do „Książki skarg i wniosków”, a także na adres e-mail sekretariat@mpuk.waw.pl.

Start typing and press Enter to search