Organy Spółki

Organami Spółki są:

  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki jest dwuosobowy:

  • Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Andrzej Relidzyński
  • Wiceprezesem Zarządu Spółki jest Pan Witold Sielewicz

Aktualne oświadczenia majątkowe są dostępne na stronie Urzędu Miasta.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:

  • Pan Piotr Smoczyński – Przewodniczący RN
  • Pan Paweł Kołodziejski – Członek RN
  • Pan Marek Mikos – Członek RN
  • Pan Krzysztof Borowy – Członek RN
  • Pan Robert Krawczyk – Członek RN

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Start typing and press Enter to search